Buurtbemiddeling

Het Bolwerk biedt Buurtbemiddeling aan om u als buren weer met elkaar in gesprek te laten komen, zodat zaken niet escaleren en u samen tot een oplossing kunt komen. Onze bemiddelaars zijn onpartijdige en speciaal opgeleide vrijwilligers. Zij zijn erop getraind om u en uw buren samen een goede oplossing te laten bedenken en daarover heldere afspraken te maken. Ze begeleiden de gesprekken zodat de ruzie niet uit de hand loopt.

Contactgegevens

Abbas Faegh Darakhshan Michael van der Zee
06-47073157 06-18938368
a.faegh@het-bolwerk.eu m.vanderzee@het-bolwerk.eu