Community

Binnen de community op 'Mei Inoar' willen we werken aan het creëren van netwerken tussen inwoners, professionals en initiatieven om de diensten in de regio Noordoost Friesland overzichtelijk te maken én in te zetten op het vergroten van de diensten en de gemeenschapszin. We zijn op dit moment druk bezig met het creëren van werkvormen hiervan.