Beweging

Beweging is een belangrijke factor voor je gezondheid, zowel voor het hoofd als voor het lichaam. In de regio Noordoost Friesland worden veel activiteiten geboden rondom beweging. Dit wordt gedaan door de buurtsportcoaches, de verenigingen of de welzijnsorganisaties. In dit overzicht kun je wie welke activiteiten uitvoert en waar je aan mee kunt doen als burger!