Het bolwerk

Stichting Welzijn ‘het Bolwerk’ beweegt en verbindt mensen. Zij omschrijven zichzelf als volgt: ‘Samen geven we invulling aan zorg en welzijn nieuwe stijl. We leggen verbindingen, we brengen mensen in beweging. Onze inzet? Leefbaarheid en sociale samenhang inwijken en dorpen.’