’t Stationnetje

’t Stationnetje is een project voor en door jongeren tussen de 14 en 30 jaar, woonachtig in de gemeente Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen. Door te luisteren naar en ruimte te geven aan dat wat zij willen bereiken, wordt hen de kans geboden zelf aan hun toekomst te werken. Jongeren komen bij ’t Stationnetje met een eigen doel gericht op persoonlijke ontwikkeling, studie en/of werk. Je hoeft dus geen probleem te hebben, maar wel een doel waar je aan wilt werken en je voor wilt inzetten! Iedere jongere wordt vanuit ‘t Stationnetje gekoppeld aan een mentor/coach die ondersteuning en begeleiding biedt in het proces naar het behalen van dit doel.

Contactgegevens

Melanie Berends Marten van der Wal
melanie.berends@kearn.nl  marten.vanderwal@kearn.nl