Samenkracht

Ouderen willen ertoe doen, maar de beeldvorming is vaak anders. Het gevolg is dat veel ouderen zich afvragen: waarom ben ik er nog? “Mijn kennis en kunde blijft onbenut”. Daarom gaat KEaRN met zogenaamde SamenKracht-bijeenkomsten de dorpen in om met ouderen in gesprek te gaan. Ouderen dragen veel onbenutte kennis, kunde en levenservaring bij zich: wij kunnen nog veel van deze generatie leren. Met SamenKracht wil KEaRN dit ook daadwerkelijk mogelijk maken. Want we kunnen deze talenten achter de geraniums laten zitten, nog leuker is het natuurlijk om samen de bloemetjes eens buiten te zetten.

Contactgegevens

In Tytsjerksteradiel:  
Frouwina van Dekken Nienke Miedema
frouwina.van.dekken@kearn.nl nienke.miedema@kearn.nl
06-10287632 06-21610894
   
In Achtkarspelen:  
Jildou Jager  
jildou.jager@kearn.nl  
06-83671548