Projecten

Vanuit Kearn zijn er projecten opgezet rondom welzijn en gezondheid. Hierbij een kort overzicht van deze projecten: