'Samen actief naar gezondheid'

In deze tijd is het maar al te belangrijk te beseffen dat gezond zijn en gezond voelen niet een vanzelfsprekendheid is. Het is hard werken om vitaal te zijn en te blijven. Zowel op fysiek als mentaal niveau. Voor zowel jong als oud. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om te blijven werken aan hun gezondheid.

Wat is ‘Samen actief naar gezondheid’?

In de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân gaan we aan de slag met het lokaal sportakkoord en het Friese preventieakkoord. Van fysiotherapeut tot voetbalvereniging en van sportdiëtist tot basisschool, allemaal willen we ons steentje bijdragen aan het versterken van de vitaliteit bij alle inwoners. Dit doen we onder de naam ‘Samen actief naar gezondheid’. Hét platform van en voor de deelnemende ambassadeurs.

Wat gaat ‘Samen en actief naar gezondheid’ doen?

In het kort komt het erop neer dat we partijen met elkaar in contact brengen. We laten mooie voorbeelden zien via onze website. We zijn een klankbord voor vragen en uitdagingen. En we bieden een financiële bijdrage voor initiatieven op het gebied van gezondheid en bewegen.

Onze 4 ambities

1. Iedereen hoort erbij en doet ook mee.

2. Overal is toegang tot gezond eten en drinken. De omgeving is rookvrij.

3. Alle verenigingen hebben de basis op orde en handelen toekomstgericht.

4. Alle kinderen zijn van jongs af aan motorisch vaardig.

________________________________________________________________________________________________________________

Meedoen met 'Samen actief naar gezondheid'? Meld je aan! 

Noardeast-Fryslân: Aanvraagformulier Noardeast Fryslân

Dantumadiel: Aanvraagformulier Dantumadiel

________________________________________________________________________________________________________________

Contactpersoon: Hugo Bruinsma

Mail: samenactiefnaargezondheid@noardeast-fryslan.nl